קופת גמל

קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך, הנמנית עם מכשירי החיסכון הפנסיוניים ומיועדת למשיכת כספים בעתיד. העמיתים בקופת הגמל יכולים להיות חוסכים עצמאיים או חוסכים שכירים שתגמוליהם מופקדים לקופה על ידי המעסיק.

בקופת גמל ניתן לבחור בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לרמת הסיכון בו תהיו מעוניינים ובגיל 60 ניתן למשוך את הכספים שלה כסכום הוני או כקצבה חודשית.

היתרונות בקופת גמל: