ביטוח לעסקים

כבעלי עסק, אנחנו מבינים כמה זמן, אנרגיה ומשאבים נדרשים כדי להקים עסק, להעמיד אותו על הרגליים ולהתפרנס ממנו בכבוד.

העסק שלכם מפרנס עובדים ואחראי ללקוחות המקבלים שירות וכל זה הוא מארג עדין שכל פגיעה בו עלולה להוביל להפסדים כספיים ולפגיעה בתפקודו ובפעילותו של העסק.

ביטוח עסק יעניק לכם וודאות וביטחון שהעסק שלכם מוגן כנגד מגוון תקלות שעלולות לקרות:

ביטוח אחריות מקצועית

מכסה את אחריותו של בעל המקצוע בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית הגורמת נזק לצד שלישי. מתאימה לבעלי מקצועות כגון: רופאים, עו"ד, רו"ח, סוכני ביטוח, מהנדסים מטפלים הוליסטים ועוד.

ביטוח צד ג׳

מכסה את אחריות בית העסק כלפי הלקוחות בגין פגיעות גוף או רכוש, הביטוח כולל הגנה משפטית לבית העסק.

ביטוח חבות מעבידים

מכסה את אחריות בית העסק כלפי העובדים והעובדות בבית העסק במקרים של פגיעות גוף, מחלות או מוות בתאונה.

ביטוח תאונות אישיות

פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות, נכות לצמיתות או אובדן כושר עבודה שנגרמו כתוצאה מתאונה בזמן העבודה.

ביטוח אש

כיסוי לנזקי אש הכוללת אש תת קרקעית ונזקים כתוצאה מפגיעות ברד.

ביטוח אובדן רווחים

מכסה הפסדים כלכליים כתוצאה משיבוש מוכח של מהלך העבודה, או הפסקה הכרחית בפעילות העסק.

ביטוח נגד מתקפת סייבר

הגנה על העסק מפני חדירת גורמים עוינים לאתרי האינטרנט, מערכות מחשוב ומידע של העסק. הנזק שעלול להיגרם איננו רק כספי, אלא נזק הנגרם למוניטין, ללקוחות העסק ועלול גם לחשוף אותנו לתביעות גדולות.חית בפעילות העסק.

אל תשאירו את העסק שבניתם בעמל רב ללא כיסוי ביטוחי, התקשרו אלינו ונתאים לכם את הביטוח הטוב ביותר עבורכם ועבור העסק שלכם 04-6999970